search

Vägningsterminal för överlastningsskala / axellastskala

15 900,00 kr
Exkl. moms

Vägningsdator för snabb och tillförlitlig, axel-för-axel-vägning av alla typer av fordon med AGRETO-övervågningsskala • obevakad vägning • dynamisk eller statisk vägning med automatisk omkoppling • felfri vägning av alla axelkombinationer tack vare tillförlitlig axeldetektering

Kvantitet

Enkel och snabb vägning utan förare

Vägterminalen är redo att användas direkt efter påslagning, väger automatiskt alla fordon, visar vikten på den stora skärmen och skriver ut ett kvitto - det kan inte bli enklare!

Dubbel säkerhet med axeldetektering

Vid vägning av fordon per axel är felfri axeldetektering det viktigaste kriteriet för tillförlitliga vägningsresultat. Förutom att utvärdera ljusbarriärsignalerna, beräknar AGRETO-vägningsterminalen axlarnas positioner från de individuella vikterna för de 4 vägningscellerna.

Väger statiskt eller dynamiskt

Du kan väga ditt fordon antingen under körning eller vid stillastående, AGRETO-vägningsterminalen känner igen detta automatiskt och använder motsvarande vägningsläge.

Hjälp med statisk vägning

Med statisk vägning visas föraren axelns position på plattformen på den stora displayen. Detta säkerställer att axlarna vägs ordentligt - utan demontering och utan styrning.

Integrerad kvittoskrivare

Omedelbart efter vägningens slut - om detta har ställts in - skrivs ett kvitto ut med vägningsdata och totalvikt.

Loggning av vägningarna på SD-kort

Vägningarna sparas med alla detaljer på SD-kortet. Detta gör det möjligt att redigera och använda data på en dator.

Vägning av mjukvarufunktioner:

• Enkel konfiguration

• Förarfri vägning

• Dynamisk eller statisk vägning - automatisk omkoppling

• Pålitlig axeldetektering med ljusbarriärer och genom att bestämma tyngdpunkten

• Felfri vägning av fordon med olika däckstorlekar samt tandem- och tridemaxlar

• Display av axelns position på den stora displayen som hjälp för statisk vägning

• Automatisk utskrift (justerbar) av vägningsprotokollet med datum, tid, körriktning, hastighet, vägningskvalitet, antal axlar, axelvikter och total fordonets vikt

• Kvalitetskontroll av vägningarna via körhastighet och statistiska funktioner

• Dataloggning på SD-kort i CSV-format för vidare användning i ett kalkylark

Leveransomfattning:

• 1 vägningsterminal

• 1 nätaggregat

• 1 SD-kort

• 1 rulle termopapper

• 1 bruksanvisning

AW08