Vattenhaltsmätare

Jordbruksprodukternas luftfuktighet är en viktig kvalitetsparameter för skördbarhet och förvarbarhet samt en viktig mätvariabel för marknadsföring.

För att bestämma den exakta fukthalten i skördade grödor måste termiskt vattenuttag utföras med en torrvikt eller ett torkskåp. I praktiken tar emellertid dessa procedurer för lång tid.

AGRETO-fuktmätarna, som mäter provets ledningsförmåga eller elektriska kapacitet, ger snabbare uppmätta värden. Luftfuktigheten omvandlas med en eller flera kalibreringskurvor. Agreto fuktmätare levererar exakta mätresultat inom några sekunder.

Aktiva filter