Fuktmätare för hö och halm

En hög kvalitet på foder är grunden för framgångsrik boskapsuppfödning . Den fukt i hö och halm avgörande för hållbarheten och bevarandet av denna kvalitet.

AGRETO fuktmätare hjälper dig att fatta beslut om skörd, lagring eller marknadsföring av hö och halm med exakta fuktmätdata .

Aktiva filter