Agreto - Professionella mätinstrument för jordbrukare

Agreto är en framgångsrik tillverkare och leverantör av jordbrukselektronik med säte i Österrike. De har arbetat med informations- och mätteknik i 30 år. Målet är att erbjuda säljpartners och kunder de mest professionella produkterna inom jordbrukselektronik.

Det viktigaste är kundfördelarna och tillförlitligheten hos produkterna. På Agreto utvecklar de produktsortiment ytterligare och letar efter nya verktyg och mätmetoder som gör arbetet inom jordbruket enklare och effektivare.


Utveckling

Hela utvecklingen av våra produkter sker internt. Förutom kunskapen inom hårdvaru- och mjukvaruutveckling har vårt team också lång erfarenhet av praktiskt jordbruk och vet exakt kraven för användarna av våra produkter.


Produktion

Tillverkningen av mätanordningar ställer höga krav på produktionen. Tack vare vår egen mekanisering kan vi optimalt uppfylla våra höga kvalitetskrav och å andra sidan producera enheterna billigt och flexibelt.


Service

Vi strävar efter att hålla servicekostnaderna för våra produkter så låga som möjligt. Om en av våra produkter fortfarande behöver repareras kan du lita på vårt serviceteam.