Timräknare

Fler och fler jordbruksmaskiner används i maskinsamverkan eller som uthyrningsutrustning

För att säkerställa en omfattande fakturering av dyra maskiner måste enhetsräknare vara tillförlitliga och framför allt manipuleringssäkra. Agreto har därför utvecklat AgriCounter-serien som en serie smarta produkter för inspelning av driftstimmar, avstånd, ytdimensioner och belastningar.

Aktiva filter